Vật lý anime: Một nhân vật nam trẻ khỏe mạnh nhìn thấy một đối tượng nữ lôi cuốn mặc “thiếu vải”, không mặc gì, và/hay trong một tư thế khêu gợi. Huyết áp anh ta tăng ngay lập tức và kết quả là máu bắt đầu chảy nhỏ giọt, bắn ra, hay nổ ra từ lỗ mũi.

More…