Tượng cao 18m mang kiếm ánh sáng mới từ ngày 24 tháng 7 đến 10 tháng 1

Click vào để đọc thêm…