Gửi đến các bạn yêu thích Anime, hiện nay VnSharing Fansub đang thiếu nhân lực ở các khâu dịch thuật Anime. Bạn nào yêu thích Anime và muốn dịch thuật hãy đăng ký tham gia với chúng tớ.

Ngoài những Anime các bạn được dịch còn có những phần thưởng của VNFS cho các bạn.

Click để đọc thêm…