Bạn là một con người yêu AM, bạn đã chán nản với những icon bình thường của máy tính, bạn muốn thay đổi và biến nó trở thành những theme hay icon tuyệt đẹp. Người viết sẽ giới thiệu cho bạn hàng loạt những bức theme mãn nhãn….Click để đọc thêm