Katsuragi Keima là một hardcore otaku, đến nỗi bị gọi là “otamegane” (otaku + megane (kính)) (well, ở NB thì otaku ko phải là một từ tốt đẹp lắm). Keima là một cao thủ trong làng galge games (bishoujo games), nổi danh trên net với nick “Catching God”, tự nhận…..

Click để đọc thêm