Đa số các bậc phụ huynh của chúng ta bây giờ đều có thành kiến xấu với các bộ anime hay manga Ecchi (nhiều bộ có thể nói là ko ecchi) là chúng ta xem xxx. Vậy còn bậc phụ huynh của các bạn thì sao …

Click here