Với những bước đi nặng nề mà chậm rãi, Oreki hướng tới CLB Văn Học, theo nhịp chân của cậu là những suy nghĩ trôi vẩn vơ trong tâm trí, rồi cuộc sống im ắng mà Oreki mong đợi trong 3 năm phổ thông sẽ đi về đâu … ?

Nhưng Oreki đâu ngờ rằng, từ giây phút cậu đặt chân mình vào Classic Club, cũng là lúc những trải nghiệm trong cuộc sống học sinh Oreki rẽ sang một bước ngoặt mới, một bước ngoặt làm thay đổi hoàn toàn con người cậu …

Click để đọc thêm…