Chỉ những ai đã đọc manga hoặc xem anime hết cả 2 truyện mới được vote nhá.
ĐỌc ít nhất 400 chap mỗi truyện hoặc xem ít nhất 300 episodes mỗi anime.
Còn nếu chưa đọc 1 trong 2 hoặc cả 2 thì nên tìm đọc (đừng đọc bản của Kim Đồng dịch, tốt nhất là đọc Eng). Ai đọc manga mà chưa đọc 2 bộ này thì thật đáng tiếc…

More…