“Sách điện tử có tiềm năng làm phong phú thêm các hình thức đọc tác phẩm văn học”

NXB Kodansha sẽ sớm có chủ tịch mới — Yoshinobu Noma, một người chủ trương phát triển sách điện tử, con trai chủ tịch đương nhiệm của công ty là Sawako Noma

Click để đọc thêm…