JManga, một platform đọc manga online hợp pháp, thông báo website này hiện đã có thể truy cập trên toàn thế giới. Website cho biết thêm họ đang thực hiện một đợt khuyến mãi

JManga ra mắt vào năm 2011 với hàng loạt các tựa đề trước đó chưa từng có mặt tại Hoa Kỳ, một số tựa đề hiện đã có thể mua được.

Click để đọc thêm…