Đạt được mục tiêu đề ra sau một khoảng thời gian dài hoạt động, chiến dịch quyên góp sẽ kết thúc vào ngày 10 tháng 05 tới.