Vampire Knight

August 13, 2010 | | Manga

Vampire Knight đề cập đến xã hội Vampire, một khía cạnh không mới nhưng khá thu hút và đặc sắc. Trong Vampire Knight, tác giả đã tạo ra một xã hội Vampire rất khác, với những cấp bậc rõ ràng và những chuyện tình vô cùng lãng mạn.Còn lãng mạn như thế nào thì các bạn tìm đọc truyện nhé

Click để xem thêm …