Shigefumi Matsuzawa, thống đốc tỉnh Kanagawa, đã tuyên bố ý định tranh cử vào vị trí Thống đốc Tokyo, những phát biểu hiện tại cùng những hành động của ông trong quá khứ cho thấy ông sẽ còn là một thảm họa tệ hại hơn nhiều đối với ngành công nghiệp A-M so với vị thống đốc sắp rời cương vị Ishihara

Click để đọc thêm …