Dragon Ball và Death Note nằm trong số các manga bị phản đối tại các thư viện, trường học, và cửa hàng

Hiệp hội Thư viện Mỹ cùng một số tổ chức khác hiện đang tài trợ cho một sự kiện gọi là Tuần lễ Cấm Sách để thu hút sự chú ý đối với việc phản đối và cấm các loại sách tại những nơi công cộng vì mang tính khiêu dâm, ngôn ngữ không phù hợp, bạo lực, hay các nội dung đáng lên án khác

Click để xem thêm