Một nhà khoa học đã sáng tạo ra công thức để tính giá trị của Trái Đất quy ra tiền. Đây là tuyên bố được đưa ra bởi nhà vật lý thiên văn Greg Laughlin dựa trên các yếu tố và thông số quan trọng …

Điều này cũng có nghĩa Trái Đất là hành tinh có giá nhất hệ Mặt Trời. Sao Hỏa chỉ được định giá 10 nghìn bảng Anh trong khi sao Kim (Vệ Nữ) có giá chưa đến… 1 xu.

Click để đọc thêm …