Ở Nhật, các tác giả manga và các minh họa gia, hay mangaka theo cách gọi của Nhật, rất được mọi người kính trọng. Nhiều người trong số họ còn rất nổi tiếng như tác giả One Piece – Eiichiro Oda và tác giả bộ k-on-titan">Attack on Titan – Hajime Isayama.