Volume 27 của manga Toriko (tác giả Mitsutoshi Shimabukuro) thông báo vào ngày 1/11 rằng tổng số phát hành của series đã đạt hơn 18 triệu bản.

Click để đọc thêm…