Manga đã được chuyển thể thành TV anime và đang được dựng thành live-action movie.

Click để đọc thêm…