Tuần trước, volume 36 của manga Vagabond (tác giả Takehiko Inoue) cho hay tổng số phát hành của manga bóng rổ REAL (cũng của Inoue) sẽ đạt 14 triệu bản trong tháng này.

Click để đọc thêm…