Dàn staff phiên bản anime cho hay vẫn chưa có quyết định thực hiện season 2.

Click để đọc thêm…