NXB Tokyopop dự tính sửa sang lại website, và cũng trong lần thiết kế lại này, họ sẽ xóa toàn bộ nội dung do người sử dụng upload trên site hiện tại.

Được biết , lỗi kỹ thuật chính là lý do của đợt cập nhật này

Click để đọc thêm…