Số tháng 7 năm nay của tạp chí Nemuki Plus, được Asahi Shinbunsha phát hành vào ngày 13/6, sẽ ra mắt 4 series manga mới và một bài báo xoay quanh manga dựa theo series novel Moribito của Nahoko Uehashi.

Click để đọc thêm…