Thủ tướng Kan đã lên tiếng phê bình về tổn thất mà Thống đốc Ishihara đã gây nên cho Hội chợ Anime Quốc tế Tokyo
ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phổ biến A-M đến với thế giới và thôi thúc các bên tìm cách giải quyết ổn thỏa mọi việc cho dù Shueisha đã tuyên bố họ sẽ không cho phép bất kỳ tựa đề anime nào dựa trên manga thuộc Shonen Jump xuất hiện tại sự kiện này

Click để đọc thêm…