Trái tim con gái chính là bí mật sâu thẳm của đại dương bao la.Em ít khóc, nhưng anh luôn đến bên em khi ấy . Luôn biết em ở nơi nào. Và luôn vỗ về em.


Rồi nước mắt kia chẳng thể rơi như mọi lần, mà thấm sâu , dù không như những bông tuyết đang rơi, mà sao trong tim, lạnh quá.

Anh khóc. Em khóc.

Click để xem thêm …