Yami của em

Khi em viết những dòng chữ này thì anh đã mãi hòa mình vào bóng đêm vô tận. Nhưng em vẫn viết, cũng như trước đây, em đã từng viết cho anh biết bao lá thư dài, những lá thư chẳng thể vượt được khoảng cách thực và ảo để đến với anh ….

Click để xem thêm