Từng hạt mưa rơi… nặng trĩu… nặng như chiếc cưa máy anh đang xách trên tay.
Shiki yêu dấu, khi em đọc được lá thư này thì hẳn anh đã không còn tồn tại trên cõi đời.
Em biết đấy, kể từ cái ngày gặp được em, kể từ cái ngày anh bị em đánh bại… anh đã yêu, bởi em là người con gái duy nhất có thể hạ anh

Click để đọc thêm…