Nhiều độc giả đã liên lạc tới Square Enix ngay sau khi bộ one-shot được xuất bản

Square Enix đã thu hồi giải thưởng của người thắng cuộc khi một đội điều tra đã chứng minh rằng người này đã ăn cắp ý tưởng của bộ tiểu thuyết Mardock Scramble 104 của tác giả Tow Ubukata.

Click để đọc thêm…