Akihabara thuộc Tokyo và nơi đây là một quận mua sắm lớn với đầy những hàng hóa về anime,manga,game, cũng như đồ điện tử.

Truyền thống cấm xe lưu thông trên một số con đường tại Akihabara vào mỗi tuần đã ngưng sau vụ đâm người hàng loạt diễn ra năm 2008

Click để đọc thêm…