Thiện – ác trong OP

August 13, 2010 | | Manga

Từ lâu, cướp biển được xem là những tên tội đồ, và gây không ít khó khăn cho người đi biển. Thế nhưng trong OP, cướp biển là tốt hay xấu. Với tớ thì nhóm Mũ Rơm không phải là xấu, nhưng lại là…cướp biển. Còn chính quyền thế giới thì giống “kẻ xấu” hơn là “người tốt”.
Chúng ta cùng bàn luận vấn đề này xem sao

Click để xem thêm …