Theo nguồn tin Reuters vào thứ 2, hội đồng giáo dục thành phố Matsue, nằm ở Tây Nam Nhật Bản, đã rút lại lệnh loại manga Barefoot Gen (sáng tác bởi cố mangaka Keiji Nakazawa) khỏi thư viện các trường tiểu học và trung học cơ sở.

Click để đọc thêm…