Manga đã kết thúc vào thứ 6, Julietta Suzuki sẽ ra mắt manga mới vào mùa thu này