Có những nhân vật nam như thể nam châm, các cô nàng quanh họ vì đủ thứ lý do trên đời mà bị cuốn hút và rồi sa vào lưới tình. Thậm chí có những anh có tài “sát gái” đạt đến trình độ siêu đẳng, tới mức mà có thể thu phục trái tim các nàng như là thu phục Pokémon.

Click để đọc thêm…