Cổng thông tin Goo của Nhật đã đăng các kết quả cuộc thăm dò nhằm khảo sát độc giả rằng bộ manga nào được xuất bản trong Weekly Shonen Jump mà họ đã ngưng không đọc nữa trước series của nó đi đến được kết thúc.

Số điểm so sánh cho các kết quả có ảnh hưởng lớn đến các lựa chọn “đắc cử” hàng đầu trong bảng này .

Click để đọc thêm …