Câu hỏi được hỏi tới các fan Nhật. Có trên 5.500 câu trả lời!

Thật khó có thể coi nhân vật giành vị trí số 1 trong cuộc thăm dò “nhân vật nữ nào bi thảm nhất” là người thắng cuộc cho được, song khi nói đến nỗi bất hạnh, họ là những người mà các fan nghĩ đến nhiều nhất. Và kết quả đúng là …..1 tấm bi kịch.

Click để đọc thêm…