Tetsu Kariya, tác giả Oishinbo đã thông báo trên blog của mình vào ngày 22 tháng 3 là ông sẽ kết thúc manga Oishinbo sau khi tiếp tục manga này sau một quãng thời gian tạm ngưng