Edison, Đức mẹ Teresa, những danh nhân khác được vẽ bởi Fujiwara Moribito,Yasuhiko của Gundam và những người khác

Asahi Shimbun Publication sẽ cho ra mắt Weekly Manga: World’s Great Figures, nói về các danh nhân trong lịch sử thế giới. Kamui Fujiwara đang vẽ minh họa cho chín “World Historical Figures Cards” sẽ phát hành kèm với từng số ra của tạp chí.

Click để đọc thêm…