Đây là tạp chí moe x moe do Nihonbungeisha phát hành.

NXB Nihonbungeisha đã thông báo rằng họ sẽ cho ra mắt “tạp chí truyện tranh shōnen mới” có tên là Sakura Hearts vào tháng 12.
Nihonbungeisha mô tả xuất phẩm này là một “tạp chí truyện tranh moe (vô cùng dễ thương) x moe (nóng bỏng)

Click để xem thêm

Nihonbungeisha