Trang web của tạp chí manga E-no do tập đoàn Kodansha phụ trách đã công bố sẽ ngừng phát hành vào số thứ 14. Một tạp chí mới thay thế có thể sẽ được phát hành vào tháng 10

Việc phát hành phiên bản tankōbon cho các manga được xuất bản tại tạp chí này sẽ được quyết định sau.

Click để đọc thêm…