Bạn có từng chứng kiến vẻ lôi cuốn của các siêu sao tsundere-ko như Louise hay Haruhi rồi nghĩ thầm rằng

“Bố khỉ, giá mà mình cũng điên loạn như thế thì đám con trai thế nào cũng quằn quại đầy ra trong sân nhà mình” chưa? Làm sao mà con trai lại chết mê chết mệt với những đóa hồng đầy gai này đến thế cơ chứ?

Click để đọc thêm…