Vấn đề mà mình thấy vô lí ở đây là có rất nhiều nước cũng xuất bản truyện chứ đâu riêng gì Nhật Bản mà sao người Việt chúng ta cứ chọn manga của Nhật để đọc nhỉ? Thật khó hiểu

Click để xem thêm …..