Tại sao những năm gần đây các nghệ sĩ manga lại bị ám ảnh bởi sự riêng tư đến mức chúng ta gần như không biết gì về họ?