Như các bạn cũng biết CLAMP đang tái khởi động đứa con cưng của mình là cardcaptor sakura,nằm trong dự án kỷ niệm 20 năm của series. và Đầu tiên trong danh sách RELOAD này sẽ là một phiên bản manga kể tiếp câu chuyện sakura và lisaoran gặp lại nhau sau sự kiện Erios.