Manga về một nữ sát thủ, một người mù chơi đàn shamisen, ra mắt từ năm 2014