Vào thứ ba vừa qua trên tạp chí nguyệt san Shōnen Ace của Kodakawa số tháng 09 đã đăng chương cuối manga Big Order của tác giả Sakae Esuno. Esuno sẽ ra mắt chương lời bạt trên tạp chí này số tháng 10 phát hành vào 26 tháng 08.