Manga dự kiến ra mắt vào 14 tháng 06, với bối cảnh “100 ngày trước khi con người diệt vong”