Gồm một manga tái hiện pha hành động hài hước của Mr.Clice, hay câu chuyện về các nữ sinh trong một học viện, manga về một nữ tay súng, và nhà tắm công cộng.