Câu chuyện về một cậu bé sống ở vùng băng tuyết, ra mắt trên tạp chí Shōnen