Họa sĩ manga Nobuyuki Anzai đã kết thúc manga Kōtetsu Manroku -Metal Rock- của chính ông trên tạp chí Manga Life MOMO của NXB Takeshobo vào thứ 3 vừa qua.