Kōhei Horikoshi cũng đã chia sẻ fan art của Precure trên Pixiv