Manga mới xoay quanh một nữ anh hùng với đôi cánh ra mắt vào thứ ba trên tạp chí Evening